Časy našich (výber)

E Muži

Krušpál Adam
Páleník Marek
Petrek Martin
Sivek Alexander
Varga Jozef
Zuzin Filip
<INV>

E Ženy

Bohmerova Sofia Lujza
Debnárová Katarína
Diaz Švihlíková Vera
Kminiaková Lea
Lisa Michaela
Sedmáková Lucia
<INV>

D Muži

Gonda Radko
Konkoľ Matej
Matej Nikolas
Uhlíková Zuzana
<INV>

D Ženy

Bejticová Ema
Bieliková Bianka
Danková Adéla
Hanáková Lenka
Kmeťková Zuzana
Knapčoková Valeria
Rajtarová Ľuboslava
Rudnická Erika
<INV>

C Muži

Matej Dominik
Michalčák Daniel
Sivek Silvester
Tóth Šimon
<INV>

C Ženy

Knapčoková Olívia
Pavlíková Nina
<INV>

B Muži

Kminiak Adam
<INV>

B Ženy

Hanzelová Terézia
Liptáková Miroslava
<INV>

A Muži

Chomut Miroslav
<INV>

A Ženy

Chomutová Radka
Michalčáková Gabriela
<INV>

Parametre

[FOT] Foto
[RC] Reg. č.
[RN] R. Nar.
[P] Priezvisko
[M] Meno
[1] 50BF
[2] 100BF
[3] 200BF
[4] 50PP
[5] 100PP
[6] 200PP
[7] 400PP
[8] 800PP
[9] 1500PP
[10] 15RP
[11] 15/10RP
[12] 25RP
[13] 50RP
[14] 100RP
[15] 400RP
[16] 800RP
<FULL>