Termites

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0
T
WO WA
WO WA
0
1
WO WA
WO WA
WO WA
1
2
WO WA
WO WA
WO WA
2
3 3
4
T
4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
T
T
10
11 11
12 12
13
T
13
14 14
15 15
16
T
16
17 17
18
T
18
19
T
19
20 20
21 21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Postavte si vlastné termitisko. Vychovávajte nových robotníkov a bojovníkov, vysielajte expedície na zber jedla a materiálu z blízkych oblastí a zväčšujte svoje termitisko. Po nazhromáždení dostatku termitov, môžete využiť svoje expedície na zaútočenie na expedície ostatných tímov, alebo napadnúť celé termitisko. Získané skúsenosti z boja je možné využiť na vychovávanie nových bojovníkov, alebo vyśkum rôznych vylepšení.

Ťah je vykonaný raz denne. Veľkosť termitiska je obmedzená konštantou. Každá komodita, alebo počet jednotiek na danom území je obmedzený veľkosťou domovského termitiska.

Nová kolónia

Pozícia:
:
Názov kolónie:

Team:

Heslo:

Heslo (kontrola):

Prihlásenie

Kolónia:

Heslo: