Sudoku solver

SUDOKU Solver čiastočne rieši sudoku na základe vylučovacej metódy cez riadky, stĺpce a bunky. Zároveň zobrazuje pre každé políčko zoznam možných kandidátov - na základe vylučovacích metód. Nula na vstupe reprezentuje prázdne políčko, znak X na výstupe políčko ktoré nie je možné dosadiť (Sudoku je chybné).