GRAF - Alan Porubský 2002

Základný graf
Zvýraznenie dátumových odstupov (veľké pre málo pretekov)
Zvýraznenie dátumových odstupov (malé pre veľa pretekov)

50BF

X X X X

100BF

X X X X X X

200BF

50PP

X X X X X X

100PP

X X X X X

200PP

X X X X X

400PP

X X X X

800PP

1500PP

15RP

X X X

15/10RP

25RP

50RP

100RP

400RP

800RP