GRAF - Daniel Michalčák 2002

Základný graf
Zvýraznenie dátumových odstupov (veľké pre málo pretekov)
Zvýraznenie dátumových odstupov (malé pre veľa pretekov)

100BF

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X