GRAF - Tadeáš Madlen 2001

Základný graf
Zvýraznenie dátumových odstupov (veľké pre málo pretekov)
Zvýraznenie dátumových odstupov (malé pre veľa pretekov)

50BF

X X X X X X X X X X X X

100BF

X X X X X X X X X X

200BF

X X X X X X X X X X X

50PP

X X X X X X X X X X X X X

100PP

X X X X X X X X X X X X X X X

200PP

X X X X X X X X

400PP

X X X X X

800PP

X X X

1500PP

15RP

X X

15/10RP

25RP

X X X X

50RP

100RP

X X X X X X X X X

400RP

X X

800RP