GRAF - Tadeáš Madlen 2001

Základný graf
Zvýraznenie dátumových odstupov (veľké pre málo pretekov)
Zvýraznenie dátumových odstupov (malé pre veľa pretekov)

200BF

X X X X X X X X X X X