GRAF - Viktor Kutter 2003

Základný graf
Zvýraznenie dátumových odstupov (veľké pre málo pretekov)
Zvýraznenie dátumových odstupov (malé pre veľa pretekov)

50BF

X

100BF

200BF

50PP

100PP

200PP

400PP

800PP

1500PP

15RP

15/10RP

25RP

50RP

100RP

400RP

800RP