GRAF - Samuel Tóth 2000

Základný graf
Zvýraznenie dátumových odstupov (veľké pre málo pretekov)
Zvýraznenie dátumových odstupov (malé pre veľa pretekov)

200PP

X X X X X X X X X X X X X X X X