GRAF - Marian Siman 2001

Základný graf
Zvýraznenie dátumových odstupov (veľké pre málo pretekov)
Zvýraznenie dátumových odstupov (malé pre veľa pretekov)

50BF

X

100BF

200BF

50PP

X

100PP

200PP

X

400PP

800PP

1500PP

15RP

15/10RP

25RP

50RP

100RP

400RP

800RP